Щільність розподілу

Серед емпіричних розподілів часто зустрічається асиметрія та іксцес. Асиметрія графічно виражається у вигляді кривої щільності розподілу. Величина може рухатись лівіше чи правіше від центру розподілу.

а. Правостороння додатня асиметрія б.Лівостороння від’ємна асиметрія

а) Додатній ексцес розподілу — гостровершинна крива (1) порівняно з нормальною кривою (2) та б) від’ємний ексцес розподілу — плосковершинна крива (1) порівняно з нормальною кривою (2).

7). Для вимірювання асиметрії та ексцесу використовують центральну математичного розподілу.

Показник симетрії це центральна математичного розподілу ІІІ порядку віднесений до кубу СКВ.

симетричний розподіл

правостороння додатня асиметрія

лівостороння від’ємна асиметрія

ексцес відсутній

ексцес додатній

ексцес від’ємний

Розподіл довжини кривої.

8). Розподіл Шарльє

Формула Шарльє також описує асиметричний розподіл.

E – міра ексцесу

f(t) – функція нормованої різниці

a – відхилення класових варіант від умов серед

b1 – умовний момент першого порядку


3809648693512949.html
3809769153318834.html
    PR.RU™