Основні вимоги (характеристики) мережі

1) Продуктивність - забезпечується можливістю розпаралелювання робіт між декількома комп’ютерами мережі.

Характеристики продуктивності:

- час реакції мережі - це час між появою запиту користувача до будь‑якої мережевої служби і одержанням відповіді на цей запит.

- пропускна здатність - відображає об’єм даних які передані мережею
або її частиною за одиницю часу. Вимірюється в бітах за секунду або в
пакетах за секунду. Може бути миттєвою, максимальною і середньою.

Середня – обчислюється діленням загального об’єму переданих даних на час їх передачі. Для обчислення беруть проміжок часу: годину, день або тиждень.

Миттєва - подібна до середньої, але для усереднення обирають проміжок часу: 10 мілісекунд або 1 секунду.

Максмимальна - це найбільша миттєва пропускна здатність, яка зафіксована під час спостереження.

- затримка передачі визначається як затримка між моментом надходження пакету до входу якогось мережевого пристрою або частини мережі і моментом появи його на виході цього пристрою. Характеризує мережеві етапи обробки даних. Може дорівнювати від 100 мілісекунд до декількох секунд.

2)Надійність і безпечність.

Характеристики надійності:

- готовність або коефіцієнт готовності - означає проміжок часу протягом якого система може бути використана.

- збереженість даних та захист їх від викривлень.

- ймовірність доставки пакету даних вузлу призначення без викривлень.

- відношення втрачених пакетів до доставлених.

Безпечність - здатність системи захистити дані від несанкціонованого доступу.

Відмовостійкість - здатність системи приховати від користувача відмову її окремих елементів.

3)Розширюваність та маштабованість.

Розширюваність означає можливість порівняно легкого додавання окремих елементів мережі (комп’ютерів, додатків, служб), нарощування довжини сегментів мережі та заміни існуючої апаратури більш потужною та сучасною.

Маштабованість означає, що мережа дозволяє нарощувати кількість вузлів і протяжність зв’язків в дуже широких межах; при цьому продуктивність мережі не зменшується (не погіршується).

4)Прозорість

Прозорість мережі досягається в тому випадку , коли користувач уявляє мережу не як велику кількість окремих комп'ютерів, пов'язаних між собою складною системою кабелів, а як одну традиційну обчислювальну машину з системою розподілу часу.

Прозорість може бути досягнута на двох рівнях: користувача і програміста.

На рівні користувача прозорість означає, що для роботи з віддаленими ресурсами він використовує ті самі команди і звичні для нього процедури, що і для роботи з локальними ресурсами.

На програмному рівні прозорість полягає в тому, що додатку для доступу до віддалених ресурсів потрібні ті самі виклики, що і для доступу до локальних ресурсів.

Прозорість паралелізму полягає в тому, що процес розпаралелювання обчислень виконується автоматично, без участі програміста; при цьому система самостійно розподіляє паралельні потоки (гілки додатку) по процесорам і комп'ютерам мережі.

5)Підтримка різних видів трафіку.

Мається на увазі поєднання в одній мережі традиційного комп'ютерного та мультимедійного трафіку.

Традиційні комп'ютерні мережі (алгоритми комп'ютерного зв'язку, відповідні протоколи і комутаційне обладнання) були розраховані на пульсуючий характер трафіку. Трафік комп'ютерної мережі дуже сильно залежить від дії користувача: повідомлення поступають в мережу нерівномірно, затримки з доставки повідомлень (з комп'ютерної точки зору) можуть змінюватись в широких межах; це мало впливає на якість обслуговування користувача.

Мультимедійний трафік, який утворюється при динамічній передачі голосу та зображення, потребує жорстких вимог до синхронності повідомлень, які передаються. При затримці повідомлень будуть помітні викривлення.

Найкраща мережа, яка поєднує традиційний комп’ютерний та мультимедійний трафік - побудована за технологією АТМ.

6) Керованість

Керованість мережі - це можливість централізовано контролювати стан основних елементів мережі, виявляти та вирішувати проблеми, які виникають при роботі мережі, виконувати аналіз продуктивності та планувати розвиток мережі.

В ідеалі засоби керування мережею - система, яка здійснює моніторинг, контроль та керування кожним елементом мережі; при цьому така система розглядає мережу як одне ціле, а не як набір окремих пристроїв. (програма Friendly Pinger 5.0 - адміністрування мережі).

На сьогодні більшість програм і засобів здійснюють лише моніторинг системи.

7)Сумісність

Сумісність або інтегрованість означає, що мережа здатна мати в собі різне програмне та апаратне забезпечення, тобто в ній можуть співіснувати різні операційні системи, які підтримують різні стеки комунікаційних протоколів, і в якій можуть працювати апаратні засоби і додатки від різних виробників.

Неоднорідна (гетерогенна) мережа - це мережа, яка складається з різнотипових елементів.

Якщо така мережа працює без збоїв, то вона є інтегрованою. Основний спосіб побудови інтегрованих мереж – використання модулів, які виконані у відповідності до відкритих стандартів і специфікацій.


3813056461843204.html
3813081143406815.html
    PR.RU™