Ключові слова та основні терміни

– “Партнерство заради миру”

– стратегія інтеграції

– пріоритети співробітництва

– адаптація

– Західно-Європейський Союз (ЗЄС)

– регіональна інтеграція

– науково-технічна інтеграція

– загальноєвропейська безпека

– політична консолідація

– стандарти ЄС

– Національна програма інтеграції

– культурно-освітня інтеграція

– Європейська Хартія

– імплементація

– Національний центр (банк) даних.

Розділ ІV.
Глобалізація світогосподарських зв’язків та
глобальні проблеми людства

Тема 9

Глобальні проблеми сучасності

9.1. Сутність глобальних проблем та основні напрямки їх розвитку.

9.2. Класифікація глобальних проблем та їх зміст.

9.3. Фінансова глобалізація та її наслідки.

9.4. Становлення і розвиток глобальної інфраструктури виробництва світової економіки.

Метою вивчення даної теми є засвоєння закономірностей глобальних економічних та соціальних процесів, змістом яких є зростаючий взаємозв’язок та взаємозалежність національних господарств, політичних, економічних і соціальних систем та навколишнього середовища.

У першій частині цієї теми розглядається сутність глобальних проблем та подаються основні напрями їх розвитку. У другій частині наводиться класифікація глобальних проблем та з’ясовується їх зміст. Третя частина присвячена аналізу фінансової глобалізації і наслідкам, що випливають з неї. У заключній частині детально зупинимося на формуванні глобальної виробничої інфраструктури світової економіки та на характеристиці функціонування кожного з її елементів.


3816013684000482.html
3816120197430636.html
    PR.RU™