Мозкова речовина наднирників

Мозкова речовина відокремлена від коркового речовини тонким несуцільним прошарком сполучної тканини. У мозковій речовині синтезуються і виділяються гормони "гострого" стресу - катехоламіни, - тобто адреналін і норадреналін.

Ця частина наднирників утворена скупченням порівняно великих клітин округлої форми - хромаффіноціти, або феохромоцитами, між якими знаходяться фенестровані гемокапіляри. Серед клітин мозкової речовини розрізняють світлі - епінефроцити, секретуючі адреналін, і темні - норепінефроцити, секретируючі норадреналін. Цитоплазма клітин густо заповнена електронно-щільними секреторними гранулами. Серцевина гранул заповнена білком, що акумулює секретуються катехоламіни.

Клітини мозкової речовини надниркових залоз добре виявляються при імпрегнації солями важких металів - хрому, осмію, срібла, що і відбилося в їх найменуванні.

Електронно-щільні хромафільні гранули, крім катехоламінів, містять пептиди - енкефаліни і хромограніни, що підтверджує їх належність до нейроендокринним клітинам APUD-системи. Крім того, в мозковій речовині знаходяться мультиполярні нейрони автономної нервової системи, а також підтримують відросчаті клітини гліальной природи.

Катехолоаміни впливають на гладком'язові клітини судин, шлунково-кишкового тракту, бронхів, на серцевий м'яз, а також на метаболізм вуглеводів і ліпідів.

Викид в кров катехоламінів стимулюється при активації симпатичної нервової системи.

Вікові зміни в наднирниках

Кора надочечніков у людини досягає повного розвитку у віці 20-25 років, коли співвідношення ширини її зон (клубочкової до пучкової до сітчастої) наближається до значення 1:9:3. Після 50 років ширина кори починає зменшуватися. У кіркових ендокріноцітам поступово зменшуються кількість ліпідних включень, а сполучнотканинні прошарки між епітеліальними тяжами товщають. При цьому зменшується об'єм сітчастої і частково клубочкової зони. Ширина ж пучкової зони щодо збільшується, що забезпечує достатню інтенсивність глюкокортикоїдної функції надниркових залоз аж до похилого віку.Мозкова частина надниркових залоз не зазнає виражених вікових змін. Після 40 років відзначається деяка гіпертрофія хромаффіноцитів, але лише в похилому віці в них наступають атрофічні зміни, слабшає синтез катехоламінів, а в судинах і стромі мозкової речовини виявляються ознаки склерозу.

Васкуляризація. У мозкового і коркового речовини наднирника є загальне кровопостачання. Артерії, що входять в наднирник, розгалужуються на артеріоли, що утворюють густу субкапсулярної мережу, від якої відходять капіляри, що постачають кров'ю кору. Їх ендотелій фенестрірованного, що полегшує надходження кортикальних стероїдних гормонів з коркових ендокріноцітов в потік крові. З сітчастої зони капіляри набувають мозкову частину, де приймають вид синусоїдів і зливаються в венули, які переходять у венозне сплетіння мозкової речовини. Поряд з ними в мозкову частину входять також артерії, що беруть початок від субкапсулярної мережі. Проходячи через кору і збагачуючись продуктами, секретується адренокортікоцітамі, кров приносить до хромаффіноціти спеціальні, що виробляються в корі ферменти, які активують метилирование норадреналіну, тобто освіта адреналіну.

У мозкової частини розгалуження кровоносних судин таке, що кожен хромаффіноціт одним кінцем стикається з артеріальним капіляром, а іншим звернений до венозного синусоїду, в який виділяє катехоламіни. Венозні синусоїди збираються в центральну вену наднирника, що впадає в нижню порожнисту вену. Таким чином, в циркуляцію надходять одночасно і кортикостероїди, і катехоламіни, чим забезпечується можливість спільної дії обох регуляторних факторів на ефекторні органи або системи. За іншими ж венах кров з кори і мозкової речовини направляється в ворітну вену печінки, приносячи в неї адреналін (збільшує мобілізацію глюкози з глікогену) і глюко-кортикоїди, що стимулюють глюконеогенез в печінці.

(Див. також лекцію з залозистого епітелію із загальної гістології)

Деякі терміни з практичної медицини:

феохромоцитома, пухлина хромаффинная, феохромобластоми, хромафиноми, хромаффіноцітома - гормонально-активна пухлина, яка відбувається з зрілих клітин хромафинної тканини, частіше з мозкової речовини надниркових залоз;

діабет адреналіновий - внепанкреатіческого діабет, зумовлений надмірною секрецією адреналіну, напр. при феохромоцитомі;

Аддісонова хвороба, хвороба бронзова, хронічна недостатність кори надниркових залоз - двостороннє ураження кори наднирників з виключенням або зменшенням продукції її гормонів; характеризується гіперпігментацією шкіри і слизових оболонок, схудненням, артеріальною гіпотензією, порушеннями водно-сольового обміну;


3819051425095423.html
3819137882326115.html
    PR.RU™