Тилове забезпечення

Тилове забезпечення роти (батальйону) організується і здійснюється в усіх видах бою і у повсякденній діяльності з метою підтримки підрозділів у боєздатному стані і створення їм умов для виконання поставлених завдань.

Підготовка підрозділів тилу до забезпечення бою відбувається одночасно з підготовкою бойових підрозділів і залежить від характеру бойового завдання, наявності часу, стану підрозділів тилу, а також місцевих умов.

Начальник штабу батальйону вживає заходів щодо доукомплектування підрозділів тилу особовим складом, технікою, озброєнням, засобами захисту, шанцевим приладдям та іншим майном, до поповнення встановлених норм запасів матеріальних засобів. Штаб батальйону контролює підготовку бойових, спеціальних, транспортних машин і причіпних кухонь, їх заправлення і завантаження, технічне обслуговування, забезпеченість засобами підвищення прохідності, наявність і справність світломаскувальних приладів, приладів нічного бачення і засобів спеціальної обробки.

При підготовці роти (батальйону) до дій у лісі, горах або зимою вживаються заходи щодо створення додаткових запасів боєприпасів та інших матеріальних засобів. Взимку, крім того, здійснюється контроль за вживанням заходів щодо попередження обмороження особового складу, а літом - щодо забезпечення його захисту від комарів та інших комах. Особлива увага звертається на суворе виконання санітарно-гігієнічних заходів в місцях розташування особового складу та пунктах водопостачання.

Перед боєм (здійсненням маршу) начальник штабу батальйону повинен переконатись, що ракети, боєприпаси, пальне та інші матеріальні засоби підрозділів отримані згідно з вказівками командира батальйону, а в підрозділах тилу створений запас цих засобів. При цьому він повинен усвідомити, на яку кількість витратної частини боєприпасів та пального може розраховувати батальйон, та так організувати тилове забезпечення, щоб ці боєприпаси та пальне своєчасно підвозились до підрозділів


батальйону при здійсненні маршу та після прибуття в призначений район, до початку бою, в ході бою та в кінці кожного дня бойових дій.Безпосереднім організатором тилового забезпечення в батальйоні є заступник командира батальйону з тилу (начальник постачання), який несе відповідальність за своєчасне забезпечення підрозділів матеріальними засобами, захист, охорону та оборону тилу батальйону та управління ним.

Заступник командира батальйону з тилу зобов'язаний:

знати завдання батальйону;

організовувати отримання і утримання встановлених запасів матеріальних засобів, розгортання та роботу батальйонних пунктів харчування, заправного та продовольчого;

вживати заходів щодо своєчасного підвезення в підрозділи запасів матеріальних засобів;

організувати приготування, доставку та видачу гарячої їжі, а також підвезення та зберігання питної води та забезпечення нею особового складу;

разом з командирами підрозділів забезпечувати заправлення техніки пальним;

підтримувати постійний зв'язок з командирами підрозділів та начальником тилу полку (бригади) та доповідати йому і командиру батальйону про забезпечення підрозділів, розташування та стан тилу.

В ході бою командир роти (батальйону) та заступник командира батальйону з тилу особисто та через командирів взводів (рот) здійснюють контроль за витратами матеріальних засобів та їх підвезенням.

Підвезення ракет, боєприпасів, пального, продовольства та інших матеріальних засобів в підрозділи здійснюється за встановленими заявками командирів рот і окремих взводів та наказом (розпорядженням) командира (начальника штабу) батальйону.

Поповнення бронетранспортерів (бойових машин піхоти, танків) боєприпасами та заправлення їх пальним в ході бою здійснюються безпосередньо в бойових порядках, а при здійсненні маршу - в районах привалів та денного (нічного) відпочинку, а також після прибуття в призначений район.


За неможливості підвезення боєприпасів та пального до бронетранспортерів (БМП, танків) безпосередньо до бойового порядку транспортні засоби з боєприпасами та пальним підходять якомога ближче до них. Бронетранспортери (БМП, танки) по черзі потай підходять до місць розташування транспортних засобів для поповнення боєприпасами та заправлення пальним.

Відповідальність за підвезення боєприпасів, пального в підрозділи несе командир взводу матеріального забезпечення , а за своєчасне поповнення боєприпасами і заправлення техніки пальним - командири підрозділів.

Підвезення матеріальних засобів звичайно проводиться від полку (бригади) до батальйону транспортними засобами полку (бригади).

В окремих випадках за вказівкою старшого командира (начальника) для підвезення матеріальних засобів від полку (бригади) до підрозділів батальйону використовуються транспортні засоби батальйону.

Запаси продовольства утримуються в транспортних засобах взводу матеріального забезпечення батальйону, а недоторканий запас продовольства - в речових мішках, бронетранспортерах, БМП і танках.

Забезпечення гарячою їжею особового складу організується через батальйонний продовольчий пункт, як правило, три рази на добу. За неможливості організувати триразове харчування з дозволу командира полку (батальйону) особовий склад забезпечується їжею два рази на добу, при цьому частина добової норми продуктів видається в сухому вигляді.

Приготування, доставку і видачу підрозділам гарячої їжі організує начальник продовольчого пункту відповідно до вказівок заступника командира батальйону по тилу (узгоджені з команди-ром і начальником штабу батальйону), який визначає, на яку кількість особового складу, для яких підрозділів і до якого часу готувати їжу, порядок доставки (видачі) її підрозділам батальйону.

В ході бою гаряча їжа доставляється в термосах, якомога ближче до підрозділів, в місце, вказане начальником штабу батальйону, звідки доставляється підрозділам старшиною роти та роздавачами від кожного взводу і видається особовому складу. Особовий склад


підрозділів отримує гарячу їжу, чай або окріп в ході бойових дій переважно в нічний час і в часи затишшя між боями або з виходом підрозділів у другий ешелон. В ході бою треба використовувати будь-який момент для доставки та прийняття їжі.

Приготування, видача та прийом їжі організуються, як правило, за зоною зараження. У випадку змушеної організації харчування в зонах радіоактивного зараження приготування, видача та прийом їжі здійснюється при рівні радіації до 1 рад/г в звичайному порядку; від 1 до 5 рад/г - в дезактивованих спорудах; понад 5 рад/г - в дезактивованих спорудах закритого типу .

Для приготування їжі в зонах радіоактивного зараження використовуються тільки консервовані продукти в захисній тарі та упаковці.

В районах, які заражені отруйними речовинами, дозволяється готувати та приймати їжу тільки в спеціальних спорудах, обладнаних фільтровентиляційними установками.

В районах зараження біологічними засобами приготування та прийом їжі дозволяється тільки після ретельної дезінфекції території, польових кухонь і обладнання, а також повної санітарної обробки особового складу.

Продовольство та воду, які заражені радіоактивними отруйними речовинами та біологічними засобами, використовувати в їжу забороняється.

Забезпечення підрозділів питною водою та водою для господарських потреб здійснюється з пункту водопостачання (водозабірного пункту). Використання води з інших джерел забороняється. Підвезення води в підрозділи організується, як правило, заступником командира батальйону з тилу. Вода для приготування їжі в зонах зараження доставляється в герметичних місткостях.

Постачання роти (батальйону) речовим майном здійснюється начальником речового постачання через старшин рот. Речове майно у міру зносу або виходу з ладу замінюється або видається особовому складу за заявками командирів підрозділів або начальника штабу батальйону.

Видача речового майна здійснюється з огляду на списочну чисельність особового складу роти (батальйону) за діючими нормами.


Миється особовий склад звичайно 1 раз на тиждень із заміною комплекту натільної білизни в порядку, встановленому старшим командиром (начальником). За необхідності здійснюється санітарна обробка особового складу.

Медичне забезпечення в батальйоні (роті) в бойовій обстановці організується з метою розшуку поранених та хворих на полі бою (в районах ураження), своєчасного надання їм першої долікарської (фельдшерської) допомоги, збору, вивезення з поля бою (з районів ураження) і підготовки до евакуації, а також попередження виникнення і розповсюдження в підрозділах захворювань.

Медичне забезпечення підрозділів батальйону організує начальник штабу, а безпосередньо здійснює його лікар (фельдшер) батальйону - начальник медичного пункту батальйону.

Перша медична допомога пораненим та хворим надається в порядку само- або взаємодопомоги, санітарними інструкторами рот та стрілками-санітарами взводів на місці поранення, у найближчому укритті або на медичному посту роти, а також особовим складом підрозділів, виділених для рятувальних робіт та лікарсько-евакуаційних заходів в районах масового ураження. Долікарська (фельдшерська) медична допомога пораненим та хворим надається на медичному пункті батальйону, а перша лікарська допомога - на медичному пункті полку (бригади) та на медичному пункті батальйону, які очолюються лікарями.

Збір, вивезення (винесення) поранених з поля бою на медичний пункт батальйону здійснюється з їх особистою зброєю та протигазами, силами та засобами медичного пункту батальйону, а за необхідності - особовим складом та транспортними засобами, які додатково виділяються командиром роти (батальйону).

За наявності в батальйоні значної кількості поранених та хворих в першу чергу евакуації належать важкопоранені та важкохворі. Легкопоранені, які не потребують госпіталізації після надання їм медичної допомоги, направляються в свої підрозділи.

Начальник медичного пункту батальйону підтримує зв'язок з пунктом технічного спостереження та ремонтно-евакуаційної групи батальйону для забезпечення швидкої евакуації поранених з пошкоджених машин.


Старшини рот та нештатні санітарні інструктори перевіряють укомплектованість аптечок бронетранспортерів (БМП), танків і автомобілів, наявність індивідуальних перев'язочних та протихімічних пакетів у особового складу підрозділів та вживають всіх заходів щодо поновлення невистачаючого медичного майна.


Глава одинадцята


3819597755370858.html
3819655012781389.html
    PR.RU™